Tâm Lý Học

Tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu về tâm trí con người, là cơ sở cho nhiều phương pháp điều trị sức khỏe tinh thần và trị liệu tâm lý. Tâm lý học có vai trò quan trọng thể hiện qua hành vi, cảm xúc, tính cách, các mối quan hệ của chúng ta, …